Köpa? Här är några råd

Som köpare av en fastighet har du alltid undersökningsplikt. Följ därför alltid fastighetsmäklarens råd att ordentligt undersöka huset som du tänker köpa. Om du själv inte har de kunskaper som krävs, bör du anlita en fackman som genomför en besiktning åt dig. Du kan inte i efterhand ställa krav på säljaren, för fel som du skull kunnat upptäcka vid en noggrann besiktning.

När det gäller överlåtelse av bostadsrätt blir man som bostadsrättshavare medlem i en ekonomisk förening och delansvarig för föreningens tillgångar och skulder. Därför är det viktigt att du som köpare inte bara gör en besiktning av lägenheten, utan även tar del av föreningens ekonomi och framtida planer.